Choď na obsah Choď na menu
 


Nové Zámky

17. 9. 2009

 

NOVÉ ZÁMKY, Dekanát Nové Zámky, Nitrianska diecéza, INÉ NÁZVY: Narhyd (1264), maď.: Érsekújvár, Újvár, nem.: Neuhäusel, Neuhaeusel, lat.: Castrum Novum, Castelnuovo, ADRESA: RKFÚ, M. Flengera 2, 940 61 Nové Zámky, tel./fax: 035/ 640 04 34, e-mail: nove.zamky@fara.sk, farskyuradnz@stonline.sk, ersekujvari.plebania@gmail.com, www.fara.sk/nove_zamky (http://www.fara.sk/nove_zamky/html/oznamy.html), http://www.ersekujvariplebania.estranky.sk/, http://ersekujvari.plebania.googlepages.com (maďarsky), KŇAZI: dekan - farár Ďurčo Zoltán, Mgr. , biskupský vikár (od r. 1991 - aj k r. 2012), gvardián, rektor kostola Prievalský Gabriel Pavol, OFM, Baláž Ladislav Stanislav, OFM (k 24. 4. 2009 – aj k r. 2012), vo farnosti - františkáni a nemocnica: Kráľ Tadeáš Mikuláš (Král Tadeáš Mikuláš, od 1. 2. 2004 – aj k r. 2012), OFM, Golha Egíd Branislav, OFM (k r. 2012), Karnett Klaudius Milan, OFM (k r. 2010 – aj k r. 2012), výpomoc Dragúň Jozef (k 9. 1. 2009), výpomoc, počas víkendov Kovalcsik Cirill, OFM, na odpočinku: k 2. 3. 2011 – na odpočinku Horváth Károly, PREDCHODCOVIA - farári: k roku 1779 - farár Predmerszky Ján Martin, do 19. 6. 1789 (kedy zomrel, pravdepodobne aj ako farár) - Lukavský Rajmund, OFM, do 15. 1. 1813, kedy zomrel - Bernolák Anton, niekedy medzi r. 1846 - 1861 - farár Lipovnický Štefan, január 1880 - aj k r. 1894 - Fabián Ján, 1907 - aj k r. 1927 - Erhardt Viktor, 1932 - 1934 - Holec Ján, 1938 - 1944 - farnosť pričlenená k Maďarsku, 1977 - 1985 - administrátor Bartal Tomáš Karol, Opraem., 1985 - 1990 - Ščepan Viliam, 1990 - 1991 - Orosch Ján, CM, kapláni: (1828) – (1830) – kaplán Szabó Ján Nepomuk, dalafalvi, 1878 - 1879 - Kopernický František, 1893 - 1895 - Kausek Kornel, 1900 - 1902 - Jaross Karol, 1903 - Szőke Kazimír, 1908 – Toma Štefan, 1910 - Szalva Dezider, 1912 - Benye František, 1920 - Chrenko Štefan, 1917 - 1919 - Solymossy Dezider, 1920 - 1921 - Letocha Jozef, 1921 - Schatz Mikuláš, 1921 - Rummel Rudolf, 1921 - Körper Karol, ThDr., 1921 - Porubszky Gejza, niekedy medzi rokmi 1922 a 1925 - Lazík Ambróz, 1925 - 1927 - Kosec Imrich, 1928 - Marko Viktor, 1928 - 1932, 1934 - 1936 - Holec Ján (medzi dvomi pôsobeniami bol v r. 1933 - 1934 - administrátorom farnosti), 1936 - 1938 - Izakovič Alexej, 1938 - Kvasnovsky Ján, niekedy medzi r. 1938 a 1940 - Bruckner Ladislav, 1945 - Szentei František, 1945 - 1946 - Bahorecz Michal, 1946 - 1948 - Koller Gyula, k r. 1947 - Gajdoš Vševlad, OFM, 1947 - 1948 - Novák Jozef, 1948 - 1953 - Štítny Anton, 1949 - 1950 - Kebis Anton, 1949 - 1951 - Lénár Karol, 1950 - 1952 - Mercek Emil, 1951 - 1953 - Slezák Silvester, 1953 - 1955 - Ondreička František, 1955 - 1957 - Sojka Štefan, 1955 - 1959 - Blaho Jozef, 1955 - 1960 - Urbán Andrej, 1957 - 1959 - Sedlák Ľubomír, 1958 - 1962 - Jónás Dezider, 1958 - 1962 - Kovár Blažej, 1962 - Farkas Ladislav, 1962 - 1963 - Javor Ferdinand, Mons., 1962 - 1970 - Bartal Tomáš Karol, Opraem., 1963 - Tomašovič Michal, 1966 - Nagy Jozef, 1966 - 1967 - Mihál Honorius Ján, 1969 - 1972 - Polák Imrich, 1969 - 1975 - Slamka Jozef, 1970 - 1971 - Unger Imrich Augustín, OFM, 1971 - 1972 - Csonka Karol, 1972 - 1975 - Mikula Anton, 1974 - Heriban László, 1974 - 1976 - Filo Vladimír, 1974 - 1976 - Magyar Károly, 1975 - 1976 - Hudek Rudolf, 1976 - 1977 - Kotes Vladimír, 1976 - 1978 - Lednický Jozef, 1977 - 1979 - Sabo Mikuláš, 1978 - 1979 - Macho Jozef, 1978 - 1979 - Németh Rudolf, 1979 - 1980 - Prachár Július Marián, 1979 - 1981 - Ďurčo Zoltán, Mgr., biskupský vikár, 1980 - 1981 - Herényi Štefan, 1981 - 1982 - Szakál Ladislav Ján, 1982 - Šintál Pavol, 1982 - 1983 - Bohunický Jozef, 1982 - 1984 - Prochác Peter, 1983 - 1984 - Rúčka Ľubomír, 1984 - 1986 - Slávik Anton, 1987 - 1990 - Blažek Jozef, 1988 - 1989 - Malagyi Jozef, 1989 - 1991 - Nagy Pavol, 1991 - 1993 - Gajdoš Igor, Mgr., 1992 - Galgóczi Rudolf, 1993 - 1995 - Vojtko Marián, Mgr., 1995 - 1996 - Kosnáč Benjamín, 1996 - 1997 - Čaniga Branislav, 1997 - 1999 - Ševčík Juraj, 1998 - Kovács Ladislav, 1. 7. 1999 - 2000 - Adam Patrik, k r. 2000 - Hužovič Jozef, 1. 7. 2004 - 1. 7. 2005 - Hutár Marek, Mgr., 1. 7. 2005 - (2009) - Kalamen Andrej, 2009 – (2010) – Nuota Juraj, výpomoc, ostatní vo farnosti: do 23. 2. 1791 - Močko Lazár Ján, OFM, do 9. 4. 1800 - Vozár Wolfgang, OFM, 1818 - kazateľ Albach Jozef Stanislav, 1872 - gvardián Nové Zánky Farmady Martinián Juraj, 1911 - profesor náboženstva na gymnáziu Stollár Tomáš, k r. 1912 - vo františkánskom kláštore Zányi Fridrich, Ďurčanský Demeter, Derbits Dezider, Dávid Gustáv, do r. 1922 - zastupujúci profesor náboženstva na gymnáziu a zastupujúci riaditeľ dievčenskej škole Körper Karol, ThDr., 1931 (alebo neskôr) - 1933 - profesor náboženstva Jánoš Jozef, 1932 - profesor náboženstva Lukačovič Jozef, do 21. 2. 1937 - Janzsö Demeter Štefan, OFM, 1939 - 1945 - profesor náboženstva Zórád Elek, 1942 - duchovný Baran Vincent Anatol, OFM, 1946 - 1948 - duchovný správca nemocnice, profesor náboženstva na gymnáziu - Komáromy Štefan, 1987 - 1997 - vo farnosti - Florianšič Andrej, 1990 - vikár domu, výpomoc Unger Imrich Augustín, OFM, do 11. 1. 1990 - vo farnosti Szabo Štefan, 1990 - 1995 - gvardián a správca kostola Klimko Floridus Jozef, 1992 - výpomoc Matys Erazmus Jozef, OFM, 1992 - výpomoc Višvader Ján Chryzostom Jozef, OFM, 1993 - výpomoc Pružina Ján Peter, OFM, gvardián kláštora, 1994 - civilná vojenská služba - Kovács Ladislav, 1994 - 1997 - výpomoc Ovčiarik Matej Peter, k 1. 11. 1996 - do r. 1999 (zomrel) vo farnosti - Kátai Imrich, k 1. 11. 1996 - do r. 2000 (zomrel) vo farnosti - Antalík Ladislav, 1997 - výpomoc Bajcsy Ambróz Belo, OFM, Ing., 1998 - 1999 - správca kostola - Bajcsy Ambróz Belo, OFM, Ing., 1999 - správca kostola - Macko František, OFM, na odpočinku: 1. 7. 1974 – 11. 1. 1990 (kedy zomrel - na odpočinku, výpomoc Szabó Štefan, 1977 - na odpočinku: Zsilinsky Anton Kazimír, OSB, k 22. 4. 1979 - na odpočinku Prenner Vojtech, Dr., prepošt, dekan, RODÁCI: Kaprinai Štefan (narodený 12. 8. 1714), Szekfű Ferenc (narodený 15. 9. 1778), Illing František (29. 4. 1786), Csizmazia Ján (23. 4. 1798), Viszolajszky Karol (3. 11. 1843), Ujfalussy Ladislav Ján (narodený 17. 11. 1851), Ozorai Izidor (4. 12. 1851), Majzon Metod Ján (19. 12. 1855), Psenkó Jozef (7. 3. 1858), Majzon Imrich Makarius (22. 7. 1861), Ozorai Ján (5. 1. 1863), Kuczmann Alexander (5. 2. 1863), Fischer Augustín (10. 8. 1863), Berényi Eugen (15. 6. 1864), Hariss Jozef (3. 12. 1868), Szuhán Štefan (22. 3. 1873), Sučan Jozef (3. 2. 1874), Avar Libor Štefan (18. 12. 1875), Bednárik Jozef (19. 1. 1876), Rogovszky Honoratus Alexander (20. 12. 1876), Mészáros Jozef (20. 5. 1901), Makk František (7. 9. 1902), Jakšič Accursius Karol (14. 9. 1902), Karsay Viliam František (19. 7. 1904), Kvasnovsky Ján (25. 5. 1907), Király Pacifikus František (28. 7. 1907), Zsilinsky Anton Kazimír, OSB (1. 3. 1910), Rybár Ján, PhDr., OschP (1. 2. 1911 v Černíku pri Šuranoch alebo v Nových Zámkoch), Berkesi Mikuláš (27. 12. 1911), Draskovits Karol (25. 5. 1913), Antalík Ladislav (6. 4. 1916), Szekanek Štefan (3. 1. 1917), Szigeti Cecilián Ľudovít, OFM (24. 9. 1917), Kátai Imrich, dekan (30. 10. 1920), Bajcár Karol (15. 10. 1924), Záhorský Aegidius Tiburtius (26. 10. 1928), Horváth Károly (2. 3. 1931), Farkas Ladislav (29. 7. 1931), Bajcsy Ambróz Belo, OFM, Ing. (20. 6. 1932), Procházka František, Mons., dekan (3. 2. 1935), Bíróczi István (narodený 6. 2. 1942 v Tvrdošovciach, 1959 – absolvent gymnázia Nové Zámky),Czuczor József (5. 11. 1949), Tomasek Ladislav (16. 4. 1950), Šafár Ján Bosco Emil, SDB, Ing. (1. 12. 1950), Kovács Ladislav (2. 7. 1952 v Strekove, pochádza z Nových Zámkov), Kasáš Béla (12. 12. 1955), Slávik Anton (31. 5. 1956), Nemčok Jozef Štefan (2. 5. 1961), Kassa Alexander (1. 11. 1961), Polák Ľubomír (21. 1. 1963), Dragúň Marián (23. 7. 1964), Horváth Róbert (2. 2. 1965), Nagy Gábor (7. 12. 1965), Michalovič Viliam, dekan (13. 5. 1968), Kovács Ladislav (27. 11. 1969), Dobrý László (23. 6. 1971), Sárai Attila (14. 9. 1972, pochádza z NZ), Borka Marek (15. 2. 1974), pochádza z Nových Zámkov, Tóth Erich (28. 7. 1976 v NZ, pochádza z Palárikova), Bencze Attila (nar. 13. 9. 1977 v NZ, pochádza z Tvrdošoviec), Zmatek Jozef ( 16. 2. 1978), Kráľ Marián (14. 4. 1978), Balogh Károly (30. 7. 1978, pochádza z Tvrdošoviec), Halász Imrich (3. 11. 1978), Borka Ivan (27. 6. 1980), Farkaš Ľuboslav (14. 11. 1980), HROBY KŇAZOV: Močko Lazár Ján, OFM (zomrel 23. 2. 1791), Bernolák Anton (1813), Janzsö Demeter Štefan, OFM (21. 2. 1937), Jakšič Akurz Karol, OFM, (26. 8. 1962), Čulen Klaudius Marek, OFM (4. 9. 1965), Szabó Štefan (11. 1. 1990), Unger Imrich Augustín (zomrel 30.12.1995 v Bratislave), Florianšič Andrej, dekan (5. 9. 1997), Kátai Imrich, dekan (10. 1. 1999), Antalík Ladislav (7. 1. 2000), OBYVATEĽSTVO: 48 000, 25 000 rím. kat., 403 krstov, 141 sobáš, 230 pohrebov, 2001: 42 262, 11 632 Maďarov (27,52%), 1991: 42 923, 13 350 Maďarov (31,10%), 1970: 25 332, 28,2 % Maďarov, 1940: 23 306, 19 728 rím. kat., 88 gr. kat., 32 pravoslávnych, 293 evanj. a. av., 661 kalvínov, 2 unitári, 2 492 židov, 10 iného náboženstva, Maďari, Slováci, Nemci, 1910: 16.228, 14 309 rím. kat., 19 grécko kat., 9 pravoslaványch, 128 evanj. a. v., 221 kalvínov, 1 unitár, 1 540 židov, 1 iného náboženstva, 91,4 % Maďarov, ďalší: Slováci, Nemci, 1840: 6 969, 6 966 rím. kat.. 2 evanj. a. v., 1 kalvín, Maďari, Slováci, Nemci, Kostol Povýšenia sv. kríža (1546, 1585), Kostol sv. Františka Assiského (koniec 17. st.), www.ofm.sk, Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1722), Kaplnka, na Kalvárii (1779), Kaplnka Panny Márie (1913), Kaplnka sv. Anny (1726), Kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1700), CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: CZŠ A. Bernoláka, 126 žiakov (k r. 1993), Andovská ul. č. 4, 940 52, Nové Zámky, tel.: 035/ 642 85 00, hozlarova@czsnovezamky.sk, cirkevnaskola@gmail.com, školská jedáleň: 035/ 640 03 09, jedalen@czsnovezamky.sk, http://www.czsnovezamky.sk, Občianske združenie Bonum et Gaudium, na podporu CZŠ a jej mimoškolských aktivít, http://www.czsnovezamky.sk/bonum-et-gaudium, FILIÁLKY: Nesvady - Aňalské záhrady (časť obce Nesvady), Andovce, Z HISTÓRIE: Farnosť zriadená v r. 1546, k r. 1917 bola jediná filiálka - Andovce


Nesvady - Aňalské záhrady (Aňala, Anala, maď.: Anyala, nem.: Anglau, časť obce Nesvady), filiálka farnosti Nové Zámky, Dekanát Nové Zámky, Bratislavsko - trnavská arcidiecéza


Andovce (Andód, Ondod), filiálka farnosti Nové Zámky, Dekanát Nové Zámky, Nitrianska diecéza, OBYVATEĽSTVO (k r. 1993): 1 245, 867 rím. kat., Kostol sv. Rozálie (1740)

Zoznam farností okresu Nové Zámky

Celoslovenský zoznam farnosti


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.