Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam kňazov okresu Nové Zámky

Žijúci kňazi, diakoni, bohoslovci, ktorí pôsobia alebo pôsobili v okrese Nové Zámky, prípadne stadiaľto pochádzajú

(V zátvorke za niektorými menami je uvedený rok narodenia, pokiaľ nie je zatiaľ známy, aj iné dáta. Tieto dáta na tomto mieste však od r. 2013 ďalej nedopĺňame – sú uvedené v profile po kliknutí na meno, pokiaľ sú verejne známe)

 

 

 

Podľa abecedy (Nižšie – podľa obcí)

 

Adam Patrik (*1972)

Augustín Juraj, odb. as., ThDr., PhD., Juraj.Augustin@frcth.uniba.sk, augustin@frcth.uniba.sk,

Bajcár Karol (*1924)

Bajcsy Ambróz Belo, OFM, Ing. (*1932)

Balog Vincent, Mons. (*1929)

Balogh Károly,

Balun Bartolomej, JUDr., ICLic.

Barcsek Sándor, Mons.

Bartal Tomáš Karol, Opraem. (*1933)

Bencze Attila, odb. as., Mgr. (*1977)

Berta Dušan, Mgr.

Blažek Jozef (*1938)

Bohunický Jozef (1956)

Borbély Peter (*1939)

Borka Ivan (*1980)

Borka Marek (*1974)

Buček Ján,

Csomor Gyula, Mgr. (*1962)

Czuczor József (*1949)

Čaniga Branislav, Mgr. (*1972)

Daňo Rudolf, Mgr., tel.: 0903 051 651, rudano@inmail.sk,

Dobrý László, Mgr. (*1971)

Dragúň Jozef (*1939)

Dragúň Marián, Mons., odb. as., ThLic. (*1964)

Ďurčo Zoltán, Mgr., biskupský vikár (*1953)

Elek László (*1957)

Farkaš Ľuboslavv, Mgr.

Filo Vladimír, Mons., ThLic., PhLic., rožňavský biskup

Frydrich Roman, ThLic.

Gajdoš Igor, Mgr. (*1964)

Gajdoš Pavol, Mgr.

Galgóczi Rudolf (*1967)

Gallas Roman,

Gombík Róbert (*1949)ňavský biskup

Gubala Alojz (*1939)

Hajdu Tibor, odb. as., JCDr., PhD., hajdu@abuba.sk,

Halász Imre (*1978)

Havran Ľubomír, PaedDr.

Herényi Štefan (*1948)

Heriban László (*1974)

Horka Róbert (*1976)

Horváth Károly (*1931)

Horváth Róbert (*1965)

Hudec Slavomír (*1962)

Hudek Rudolf, Mgr. (*1950)

Hutár Marek, Mgr. (*1978)

Hužovič Jozef (*1974)

Chudý Rudolf,

Illés Stanislav, Mgr.

Ižold Daniel, Mons., odb. as., Mgr.

Javor Ferdinand, Mons. (*1940)

Jesenák Marek, Mgr.

Jurina Vladimír,

Kajanovič Dušan, Mgr.

Kalamen Andrej (*1980)

Kaman Jozef, Mgr.

Kasáš Vojtech (*1955)

Kassa Sándor (*1961)

Kelemen Ján,

Kobida Pavol,

Koller Gyula, Mons. (*1921)

Kosnáč Benjamín (*1969)

Kotes Vladimír (*1946)

Kováč Ladislav, Mgr. (*1980)

Kováč Peter

Kovács Ladislav (*1969)

Kovács László (*1952),

Kovalcsik Cirill, OFM

Krajčík Peter,

Kráľ Marián (*1978)

Kráľ Tadeáš Mikuláš, OFM (*1946)

Kraus Jozef

Krnáč František, Mgr.

Kupča Július,

Kurkin František,

Laca Vendelín, JUDr.

Lednický Jozef, Mgr. (*1950)

Lengyel Sándor, mobil: 0911/ 061 211

Macko František, OFM (*1926)

Máčovský Jaroslav, Mgr.

Magyar Károly, OSB, Mgr. (*1950)

Mahulányi Gerhard Jozef, Opraem., Mgr.

Macho Jozef (*1951)

Malagyi Jozef (*1963)

Matys Erazmus Jozef, OFM (*1960)

Mede Karol (*1960)

Mihálik Peter,

Michalovič Viliam (*1968)

Minarovič Augustín,

Morovics Štefan (*1928)

Mózes Július,

Mrva Miloslav,

Muška Štefan František, OFM

Nagy Ondrej, Mgr. (*1967)

Nagy Gábor (*1965)

Nagy Jozef (*1943)

Nagy Pavol (*1966)

Nagy Tibor (*1977)

Nemčok Jozef Štefan (*1961)

Németh Rudolf (*1947)

Neviďanský Henrich, Mgr.

Nuota Juraj, Mgr. (*1980)

Obranec Peter, peter.obranec@zoznam.sk,

Ondrík Róbert, Mgr.

Orosch Ján, CM, Mons., biskup, apoštolský administrátor (*1953)

Ovčiarik Matej Peter, OFM (*1951)

Pintér Zoltán (*1945)

Polák Alexander,

Polák Imrich, Mons. (*1945)

Polák Ľubomír, Mgr. (21. 1. 1963)

Prachár Július Marián, Mgr., tel.: 0905/ 497 716, juliusmarian@gmail.com, (*1951)

Prievalský Gabriel Pavol, OFM

Prochác Peter (*1954)

Procházka František, Mons. (*1935)

Pružina Ján Peter, OFM (*1950)

Sabo Mikuláš (*1948)

Sárai Attila (*1971

Sepp Peter, ThLic.

Slamka Jozef, Mons., dekan (*1941)

Slezák Jozef, Mgr., 0911/ 911 425, 0907/ 661 901, josua@zoznam.sk, paterjozef@gmail.com,

Sokol Ján, Mons., Dr. h. c., emeritný arcibiskup

Szakál Ladislav Ján (*1956)

Szigeti Cecilián Ľudovít, OFM (*1917)

Szlávik Antal, JCDr., PaedDr., PhDr., PhD., szlavikantal@ranet.sk, (*1956)

Šafár Ján Bosco Emil, SDB, Ing. (*1950)

Šálka Ladislav,

Šatura Štefan (*1923)

Ščepko Jozef (*1955)

Ševčík Juraj, (*1973)

Šintál Pavol (*1955)

Šipoš Stanislav, PaeDr. (*1956)

Štefánik Michal, Mgr.,

Šuliak Milan, Mgr.

Tomasek Ladislav (*1950)

Tóth Erich (*1976)
Tóth Ladislav, SDB,

Tuma Viliam (*1960), tel.: 0911/ 659 334

Václav Emil, tel.: 0911/ 659 334

Vojta Richard, Mgr., vojtarichard@gmail.com,

Vojtko Marián, Mgr. (*1968)

 

 

Zoznam kňazov okresu Nové Zámky

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

 

 

Podľa farností, kde pôsobia, resp. pôsobili (od r. 2013, hlavne pre dekanát Nové Zámky, pre dekanáty Šurany a Štúrovo nie, tento zoznam už neaktualizujeme ani pre dekanát Nové Zámky):

 

Bešeňov

 

Pintér Zoltán (*1945)

 

Dubník

 

Morovics Štefan (*1928)

 

Dvory nad Žitavou

 

Elek Ladislav (*1957)

Nagy Tibor (*1977)

Tóth Ladislav, SDB,

 

Jasová

 

Hudec Slavomír (*1962)

Mede Karol (*1960)

Tuma Viliam (*1960)

 

Jatov

 

Kolta

 

Nové Zámky

 

Adam Patrik (*1972)

Bajcár Karol (*1924)

Bajcsy Ambróz Belo, OFM, Ing. (*1932)

Balogh Károly (*1978)

Bartal Tomáš Karol (*1933)

Bencze Attila, odb. as., Mgr. (*1977)

Blažek Jozef (*1938)

Bohunický Jozef (1956)

Borka Ivan (*1980)

Borka Marek (15. 2. 1974)

Czuczor József (*1949)

Čaniga Branislav (*1972)

Dobrý Ladislav (*1971)

Dragúň Jozef (*1939)

Dragúň Marián, Mons., odb. as., ThLic. (*1964)

Ďurčo Zoltán (*1953)

Filo Vladimír, Mons., ThLic., rožňavský biskup (*1940)

Gajdoš Igor, Mgr. (*1964)

Galgóczi Rudolf (*1967)

Halász Imrich (*1978)

Herényi Štefan (*1948)

Heriban László (*1974)

Horváth Karol (*1931)

Horváth Róbert (*1965)

Hudek Rudolf (*1950)

Hutár Marek, Mgr. (*1978)

Hužovič Jozef (*1974)

Javor Ferdinand (*1940)

Kalamen Andrej (*1980)

Kasáš Vojtech (*1955)

Kassa Sándor (*1961)

Koller Gyula (*1921)

Kosnáč Benjamín (*1969)

Kotes Vladimír (*1946)

Kovács Ladislav (*1969)

Kovács László (*1952),

Kráľ Marián (*1978)

Kráľ Tadeáš Mikuláš, OFM (*1946)

Lednický Jozef (*1950)

Macko František, OFM (*1926)

Magyar Károly (*1950)

Macho Jozef (*1951)

Malagyi Jozef (*1963)

Matys Erazmus Jozef, OFM (*1960)

Michalovič Viliam (*1968)

Nagy Gabriel (*1965)

Nagy Jozef (*1943)

Nagy Pavol (*1966)

Nemčok Jozef Štefan (*1961)

Németh Rudolf (*1947)

Nuota Juraj, Mgr. (*1980)

Orosch Ján, CM, Mons., biskup (*1953)

Ovčiarik Matej Peter, OFM (1951)

Polák Imrich (*1945)

Polák Ľubomír, Mgr. (21. 1. 1963)

Prachár Július Marián (*1951)

Prochác Peter (*1954)

Procházka František, Mons. (*1935)

Pružina Ján Peter, OFM (*1950)

Sabo Mikuláš (*1948)

Sárai Attila (*1971

Slamka Jozef (*1941)

Szakál Ladislav Ján (*1956)

Szigeti Cecilián Ľudovít, OFM (*1917)

Szlávik Antal (*1956)

Šafár Ján Bosco Emil, SDB, Ing. (*1950)

Ševčík Juraj (*1973)

Šintál Pavol (*1955)

Tomasek Ladislav (*1950)

Tóth Erich (*1976)

Vojtko Marián, Mgr. (*1968)

 

Palárikovo

 

Horka Róbert (*1976)

Šatura Štefan (*1923)

 

Semerovo

 

Šipoš Stanislav, PaeDr. (*1956)

Gubala Alojz (*1939)

Ščepko Jozef (*1955)

 

Strekov

 

Kassa Sándor (*1961)

Horváth Karol (*1931)

Mede Karol (*1960)

 

Tvrdošovce

 

Csomor Július (*1962)

Hudek Rudolf (*1950)

Nagy Andrej (*1967)

Balog Vincent (*1929)

 

Zemné

 

Sárai Attila (*1971

Kovács Ladislav (*1969)

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.