Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam kňazov okresu Nové Zámky

Žijúci kňazi, diakoni, bohoslovci, ktorí pôsobia alebo pôsobili v okrese Nové Zámky, prípadne stadiaľto pochádzajú

(V zátvorke za niektorými menami je uvedený rok narodenia, pokiaľ nie je zatiaľ známy, aj iné dáta. Tieto dáta na tomto mieste však od r. 2013 ďalej nedopĺňame – sú uvedené v profile po kliknutí na meno, pokiaľ sú verejne známe)

 

 

 

Podľa abecedy (Nižšie – podľa obcí)

 

Adam Patrik (*1972)

Augustín Juraj, odb. as., ThDr., PhD., Juraj.Augustin@frcth.uniba.sk, augustin@frcth.uniba.sk,

Bajcár Karol (*1924)

Bajcsy Ambróz Belo, OFM, Ing. (*1932)

Balog Vincent, Mons. (*1929)

Balogh Károly,

Balun Bartolomej, JUDr., ICLic.

Barcsek Sándor, Mons.

Bartal Tomáš Karol, Opraem. (*1933)

Bencze Attila, odb. as., Mgr. (*1977)

Berta Dušan, Mgr.

Blažek Jozef (*1938)

Bohunický Jozef (1956)

Borbély Peter (*1939)

Borka Ivan (*1980)

Borka Marek (*1974)

Buček Ján,

Csomor Gyula, Mgr. (*1962)

Czuczor József (*1949)

Čaniga Branislav, Mgr. (*1972)

Daňo Rudolf, Mgr., tel.: 0903 051 651, rudano@inmail.sk,

Dobrý László, Mgr. (*1971)

Dragúň Jozef (*1939)

Dragúň Marián, Mons., odb. as., ThLic. (*1964)

Ďurčo Zoltán, Mgr., biskupský vikár (*1953)

Elek László (*1957)

Farkaš Ľuboslavv, Mgr.

Filo Vladimír, Mons., ThLic., PhLic., rožňavský biskup

Frydrich Roman, ThLic.

Gajdoš Igor, Mgr. (*1964)

Gajdoš Pavol, Mgr.

Galgóczi Rudolf (*1967)

Gallas Roman,

Gombík Róbert (*1949)ňavský biskup

Gubala Alojz (*1939)

Hajdu Tibor, odb. as., JCDr., PhD., hajdu@abuba.sk,

Halász Imre (*1978)

Havran Ľubomír, PaedDr.

Herényi Štefan (*1948)

Heriban László (*1974)

Horka Róbert (*1976)

Horváth Károly (*1931)

Horváth Róbert (*1965)

Hudec Slavomír (*1962)

Hudek Rudolf, Mgr. (*1950)

Hutár Marek, Mgr. (*1978)

Hužovič Jozef (*1974)

Chudý Rudolf,

Illés Stanislav, Mgr.

Ižold Daniel, Mons., odb. as., Mgr.

Javor Ferdinand, Mons. (*1940)

Jesenák Marek, Mgr.

Jurina Vladimír,

Kajanovič Dušan, Mgr.

Kalamen Andrej (*1980)

Kaman Jozef, Mgr.

Kasáš Vojtech (*1955)

Kassa Sándor (*1961)

Kelemen Ján,

Kobida Pavol,

Koller Gyula, Mons. (*1921)

Kosnáč Benjamín (*1969)

Kotes Vladimír (*1946)

Kováč Ladislav, Mgr. (*1980)

Kováč Peter

Kovács Ladislav (*1969)

Kovács László (*1952),

Kovalcsik Cirill, OFM

Krajčík Peter,

Kráľ Marián (*1978)

Kráľ Tadeáš Mikuláš, OFM (*1946)

Kraus Jozef

Krnáč František, Mgr.

Kupča Július,

Kurkin František,

Laca Vendelín, JUDr.

Lednický Jozef, Mgr. (*1950)

Lengyel Sándor, mobil: 0911/ 061 211

Macko František, OFM (*1926)

Máčovský Jaroslav, Mgr.

Magyar Károly, OSB, Mgr. (*1950)

Mahulányi Gerhard Jozef, Opraem., Mgr.

Macho Jozef (*1951)

Malagyi Jozef (*1963)

Matys Erazmus Jozef, OFM (*1960)

Mede Karol (*1960)

Mihálik Peter,

Michalovič Viliam (*1968)

Minarovič Augustín,

Morovics Štefan (*1928)

Mózes Július,

Mrva Miloslav,

Muška Štefan František, OFM

Nagy Ondrej, Mgr. (*1967)

Nagy Gábor (*1965)

Nagy Jozef (*1943)

Nagy Pavol (*1966)

Nagy Tibor (*1977)

Nemčok Jozef Štefan (*1961)

Németh Rudolf (*1947)

Neviďanský Henrich, Mgr.

Nuota Juraj, Mgr. (*1980)

Obranec Peter, peter.obranec@zoznam.sk,

Ondrík Róbert, Mgr.

Orosch Ján, CM, Mons., biskup, apoštolský administrátor (*1953)

Ovčiarik Matej Peter, OFM (*1951)

Pintér Zoltán (*1945)

Polák Alexander,

Polák Imrich, Mons. (*1945)

Polák Ľubomír, Mgr. (21. 1. 1963)

Prachár Július Marián, Mgr., tel.: 0905/ 497 716, juliusmarian@gmail.com, (*1951)

Prievalský Gabriel Pavol, OFM

Prochác Peter (*1954)

Procházka František, Mons. (*1935)

Pružina Ján Peter, OFM (*1950)

Sabo Mikuláš (*1948)

Sárai Attila (*1971

Sepp Peter, ThLic.

Slamka Jozef, Mons., dekan (*1941)

Slezák Jozef, Mgr., 0911/ 911 425, 0907/ 661 901, josua@zoznam.sk, paterjozef@gmail.com,

Sokol Ján, Mons., Dr. h. c., emeritný arcibiskup

Szakál Ladislav Ján (*1956)

Szigeti Cecilián Ľudovít, OFM (*1917)

Szlávik Antal, JCDr., PaedDr., PhDr., PhD., szlavikantal@ranet.sk, (*1956)

Šafár Ján Bosco Emil, SDB, Ing. (*1950)

Šálka Ladislav,

Šatura Štefan (*1923)

Ščepko Jozef (*1955)

Ševčík Juraj, (*1973)

Šintál Pavol (*1955)

Šipoš Stanislav, PaeDr. (*1956)

Štefánik Michal, Mgr.,

Šuliak Milan, Mgr.

Tomasek Ladislav (*1950)

Tóth Erich (*1976)
Tóth Ladislav, SDB,

Tuma Viliam (*1960), tel.: 0911/ 659 334

Václav Emil, tel.: 0911/ 659 334

Vojta Richard, Mgr., vojtarichard@gmail.com,

Vojtko Marián, Mgr. (*1968)

 

 

Zoznam kňazov okresu Nové Zámky

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

 

 

Podľa farností, kde pôsobia, resp. pôsobili (od r. 2013, hlavne pre dekanát Nové Zámky, pre dekanáty Šurany a Štúrovo nie, tento zoznam už neaktualizujeme ani pre dekanát Nové Zámky):

 

Bešeňov

 

Pintér Zoltán (*1945)

 

Dubník

 

Morovics Štefan (*1928)

 

Dvory nad Žitavou

 

Elek Ladislav (*1957)

Nagy Tibor (*1977)

Tóth Ladislav, SDB,

 

Jasová

 

Hudec Slavomír (*1962)

Mede Karol (*1960)

Tuma Viliam (*1960)

 

Jatov

 

Kolta

 

Nové Zámky

 

Adam Patrik (*1972)

Bajcár Karol (*1924)

Bajcsy Ambróz Belo, OFM, Ing. (*1932)

Balogh Károly (*1978)

Bartal Tomáš Karol (*1933)

Bencze Attila, odb. as., Mgr. (*1977)

Blažek Jozef (*1938)

Bohunický Jozef (1956)

Borka Ivan (*1980)

Borka Marek (15. 2. 1974)

Czuczor József (*1949)

Čaniga Branislav (*1972)

Dobrý Ladislav (*1971)

Dragúň Jozef (*1939)

Dragúň Marián, Mons., odb. as., ThLic. (*1964)

Ďurčo Zoltán (*1953)

Filo Vladimír, Mons., ThLic., rožňavský biskup (*1940)

Gajdoš Igor, Mgr. (*1964)

Galgóczi Rudolf (*1967)

Halász Imrich (*1978)

Herényi Štefan (*1948)

Heriban László (*1974)

Horváth Karol (*1931)

Horváth Róbert (*1965)

Hudek Rudolf (*1950)

Hutár Marek, Mgr. (*1978)

Hužovič Jozef (*1974)

Javor Ferdinand (*1940)

Kalamen Andrej (*1980)

Kasáš Vojtech (*1955)

Kassa Sándor (*1961)

Koller Gyula (*1921)

Kosnáč Benjamín (*1969)

Kotes Vladimír (*1946)

Kovács Ladislav (*1969)

Kovács László (*1952),

Kráľ Marián (*1978)

Kráľ Tadeáš Mikuláš, OFM (*1946)

Lednický Jozef (*1950)

Macko František, OFM (*1926)

Magyar Károly (*1950)

Macho Jozef (*1951)

Malagyi Jozef (*1963)

Matys Erazmus Jozef, OFM (*1960)

Michalovič Viliam (*1968)

Nagy Gabriel (*1965)

Nagy Jozef (*1943)

Nagy Pavol (*1966)

Nemčok Jozef Štefan (*1961)

Németh Rudolf (*1947)

Nuota Juraj, Mgr. (*1980)

Orosch Ján, CM, Mons., biskup (*1953)

Ovčiarik Matej Peter, OFM (1951)

Polák Imrich (*1945)

Polák Ľubomír, Mgr. (21. 1. 1963)

Prachár Július Marián (*1951)

Prochác Peter (*1954)

Procházka František, Mons. (*1935)

Pružina Ján Peter, OFM (*1950)

Sabo Mikuláš (*1948)

Sárai Attila (*1971

Slamka Jozef (*1941)

Szakál Ladislav Ján (*1956)

Szigeti Cecilián Ľudovít, OFM (*1917)

Szlávik Antal (*1956)

Šafár Ján Bosco Emil, SDB, Ing. (*1950)

Ševčík Juraj (*1973)

Šintál Pavol (*1955)

Tomasek Ladislav (*1950)

Tóth Erich (*1976)

Vojtko Marián, Mgr. (*1968)

 

Palárikovo

 

Horka Róbert (*1976)

Šatura Štefan (*1923)

 

Semerovo

 

Šipoš Stanislav, PaeDr. (*1956)

Gubala Alojz (*1939)

Ščepko Jozef (*1955)

 

Strekov

 

Kassa Sándor (*1961)

Horváth Karol (*1931)

Mede Karol (*1960)

 

Tvrdošovce

 

Csomor Július (*1962)

Hudek Rudolf (*1950)

Nagy Andrej (*1967)

Balog Vincent (*1929)

 

Zemné

 

Sárai Attila (*1971

Kovács Ladislav (*1969)

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Půjčky okamžitě do 30 000 000 Kč: pujckyuver101@gmail.com

(Stefanka Pavel, 26. 10. 2020 10:42)

Půjčky okamžitě do 30 000 000 Kč: pujckyuver101@gmail.com

Poskytujeme rychlý nebankovní úvěr po celé České republice od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč. Výhodou u nás je možnost získat první půjčku až do výše 5 000 Kč zdarma bez poplatků s úrokovou sazbou 0% a bez nutnosti prokazování příjmu. U půjček nad 30 000 až 30 000 000 Kč nabízíme také nejlepší úrok v České republice! Stačí vyplnit žádost na stránce E-mail: pujckyuver101@gmail.com a do 5 hodin můžete mít na svém účtu půjčku.

hledáte legitimního finančního věřitele?

(Stefanka Pavel, 26. 10. 2020 10:41)

Půjčky okamžitě do 30 000 000 Kč: pujckyuver101@gmail.com

Poskytujeme rychlý nebankovní úvěr po celé České republice od 30 000 Kč do 30 000 000 Kč. Výhodou u nás je možnost získat první půjčku až do výše 5 000 Kč zdarma bez poplatků s úrokovou sazbou 0% a bez nutnosti prokazování příjmu. U půjček nad 30 000 až 30 000 000 Kč nabízíme také nejlepší úrok v České republice! Stačí vyplnit žádost na stránce E-mail: pujckyuver101@gmail.com a do 5 hodin můžete mít na svém účtu půjčku.

50,000 kc do 60,000,000 kc pujcky

(Anna Jana, 20. 10. 2020 9:43)

Nabízím vám jediný financní pujcku od prímého investora od 50 000 do 60 000 000 Kc. Tato nabídka platí pro celou Ceskou republiku a pro všechny obcany. Splatnost tohoto úveru muže být stanovena na 240 mesícu s možností predcasného splacení za jakoukoli cenu a bez zvýšení. Vezmete úver v plné výši a zaplatíte své prostredky do 24 hodin. Chcete-li pujcit, napište na adresu: kdfin11@gmail.com

CZK 100,000 loan - CZK 5,000,000

(roller, 17. 10. 2020 12:26)

CZK 100,000 loan - CZK 5,000,000 Hi, I am an honest private lender offering quick loans within 24 hours. Yes? Do you need a loan? I offer light personal loans, commercial / commercial loans, student loans, car loans, equipment leasing / financing, bridge loans, debt consolidation, debt cancellation / management, home and Christmas loans, bonds, etc. The duration of my loan is generally minimal. 1 year and a maximum of 30 years for all categories of natural and legal persons, enterprises, small and medium and large enterprises, etc. Flexible, reliable and convenient financing of direct loans with a low interest rate of 2% per year. However, the conditions apply. If you are interested in the above deals, let me help you with my trusted experience demonstrated today! Contact me by email: Rollerovadominika@seznam.cz

Potřebujete půjčku k vyřešení svých problémů?

(ROYALMARIA, 13. 10. 2020 10:12)

Pôžičky pre právnické a fyzické osoby. Pôžičky 5 000 eur až 10 000 000,00 eur. Žiadny prísľub súdneho osvedčenia zmluvy na súde. bestfinancialfirm1@gmail.com Volať / SMS +447723320652 Whatsapp +447723320652

50,000 kc do 60,000,000 kc pujcky

(Anna Jana, 10. 10. 2020 11:16)

Nabízím vám jediný financní pujcku od prímého investora od 50 000 do 60 000 000 Kc. Tato nabídka platí pro celou Ceskou republiku a pro všechny obcany. Splatnost tohoto úveru muže být stanovena na 240 mesícu s možností predcasného splacení za jakoukoli cenu a bez zvýšení. Vezmete úver v plné výši a zaplatíte své prostredky do 24 hodin. Chcete-li pujcit, napište na adresu: kdfin11@gmail.com

Rychlá a spolehlivá nabídka půjček

(TOMAS, 9. 10. 2020 0:20)

Nebankovní půjčka za 48 hodin Nabízím vám jediný finanční půjčku od přímého investora od 50 000 do 50 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany. Splatnost tohoto úvěru může být stanovena na 240 měsíců s možností předčasného splacení za jakoukoli cenu a bez zvýšení. Vezměte úvěr v plné výši a zaplatíte své prostředky do 24 hodin. Chcete-li půjčit, napište na adresu: Tomas.svobodax22@gmail.com

mám všechno řešení půjčky

(TOMAS, 9. 10. 2020 0:17)

Nebankovní půjčka za 48 hodin Nabízím vám jediný finanční půjčku od přímého investora od 50 000 do 50 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany. Splatnost tohoto úvěru může být stanovena na 240 měsíců s možností předčasného splacení za jakoukoli cenu a bez zvýšení. Vezměte úvěr v plné výši a zaplatíte své prostředky do 24 hodin. Chcete-li půjčit, napište na adresu: Tomas.svobodax22@gmail.com

Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč

(vanek, 8. 10. 2020 17:08)

Chytré a spolehlivé finanční úvěry pro celou Českou republiku a všechny občany od 18 ti do 70 ti let. Rychlý a efektivní schvalovací proces s velkou průchodností schválených žádostí. Žádat můžete o úvěry od 50.000 Kč až do 2.500.000 Kč. Splatnost tohoto úvěru se dá nastavit až na 240 měsíců s možností předčasného splacení kdykoliv zdarma bez navýšení. O tento úvěr žádejte zdarma a nezávazně na emailu: vanekzdenek12@gmail.com

Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč

(vanek, 8. 10. 2020 17:08)

Chytré a spolehlivé finanční úvěry pro celou Českou republiku a všechny občany od 18 ti do 70 ti let. Rychlý a efektivní schvalovací proces s velkou průchodností schválených žádostí. Žádat můžete o úvěry od 50.000 Kč až do 2.500.000 Kč. Splatnost tohoto úvěru se dá nastavit až na 240 měsíců s možností předčasného splacení kdykoliv zdarma bez navýšení. O tento úvěr žádejte zdarma a nezávazně na emailu: vanekzdenek12@gmail.com

Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč

(vanek, 8. 10. 2020 17:08)

Chytré a spolehlivé finanční úvěry pro celou Českou republiku a všechny občany od 18 ti do 70 ti let. Rychlý a efektivní schvalovací proces s velkou průchodností schválených žádostí. Žádat můžete o úvěry od 50.000 Kč až do 2.500.000 Kč. Splatnost tohoto úvěru se dá nastavit až na 240 měsíců s možností předčasného splacení kdykoliv zdarma bez navýšení. O tento úvěr žádejte zdarma a nezávazně na emailu: vanekzdenek12@gmail.com

Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč

(vanek, 8. 10. 2020 17:08)

Chytré a spolehlivé finanční úvěry pro celou Českou republiku a všechny občany od 18 ti do 70 ti let. Rychlý a efektivní schvalovací proces s velkou průchodností schválených žádostí. Žádat můžete o úvěry od 50.000 Kč až do 2.500.000 Kč. Splatnost tohoto úvěru se dá nastavit až na 240 měsíců s možností předčasného splacení kdykoliv zdarma bez navýšení. O tento úvěr žádejte zdarma a nezávazně na emailu: vanekzdenek12@gmail.com

Snadná inzerce půjček zdarma

(Marek Peikert, 8. 10. 2020 15:30)

Snadná inzerce půjček zdarma
Výhodná půjčka pro začínající podnikatele, osoby samostatně výdělečně činné a samostatně výdělečně činné
Podnikatelský úvěr je určen pro všechny podnikatele, malé a střední podniky a začátečníky, kteří potřebují hotovost a nebudou jim půjčovat v bance. Půjčka je poskytována od 50 000 Kč do 20 000 000 Kč. Splatnost půjčky lze zvolit od několika měsíců do 20 let. Zajištění úvěru je vhodné na nemovitost, byt a družstvo, pozemek. Poskytnuté prostředky lze použít na všechno, na zahájení činnosti, rozšíření podnikání, překlenutí období, oddlužení, exekuci. Vše zvládnete z domova. Neplatíte žádné poplatky předem. Na svém účtu máte peníze do 48 hodin. Působíme po celé České republice.marekpeik57@gmail.com

Potřebujete půjčku k vyřešení svých problémů?

(ROYALMARIA, 6. 10. 2020 0:12)

Jste obchodní muž nebo žena? Jste v nějakém finančním problému nebo potřebujete peníze na zahájení vlastního podnikání? Potřebujete půjčku na splacení dluhů nebo splácení účtů nebo na zahájení lukrativního podnikání? Máte nízké kreditní skóre a je pro vás těžké získat kapitál, Půjčku od místních bank a jiných finančních institucí? Potřebujete z jakéhokoli důvodu půjčku nebo finance? Nabízíme půjčku s nízkou úrokovou sazbou 3% a bez kontroly úvěru nabízíme osobní půjčky, půjčky na konsolidaci dluhů, rizikový kapitál, obchodní půjčky, půjčky na vzdělání, hypotéky nebo půjčky z jakéhokoli důvodu v rozmezí od 5 000 do 500 000 000,00 USD. pošlete nám e-mail s žádostí o další informace bestfinancialfirm1@gmail.com whatsapp / viber +447723320652

nabídka půjčky

(molikadom, 25. 9. 2020 11:25)


Hledáte půjčku na opětovné zahájení činnosti, ať už na realizaci projektu, nebo potřebujete peníze z jiných důvodů nebo z toho, co chcete. Jsme připraveni půjčit každému, kdo splní podmínky pro vrácení peněz. Sdělte mi prosím částku vaší žádosti o půjčku a její termín. Prosím kontaktujte mě

molikadom@seznam.cz

50000 czk od 60000000 czk pujcky nabidka do 24 hodin

(katarzyna, 17. 9. 2020 12:20)

Potrebujete financování pro váš domov, pro vaše podnikání, pro nákup automobilu, pro nákup motocyklu, pro vytvorení vlastního podnikání, pro vaše osobní potreby, více pochybností. Poskytuji osobní úvery od 50 000 do 60 000 000 Kc s nominální úrokovou sazbou 2% bez ohledu na výši. V žádosti o pujcku prosím uvedte presnou cástku a její splatnost. Pro více informací nás kontaktujte pouze na tomto e-mailová adresa: katarzyna.kaykoloanfirm@gmail.com

Spolehlivé a rychlé řešení půjčky za 4 hodiny

(katarzyna, 13. 9. 2020 2:45)

Nabízím vám jediný finanční půjčku od přímého investora od 50 000 do 50 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany. Splatnost tohoto úvěru může být stanovena na 240 měsíců s možností předčasného splacení za jakoukoli cenu a bez zvýšení. Vezměte úvěr v plné výši a zaplatíte své prostředky do 24 hodin. Chcete-li půjčit, napište na adresu: katarzyna.kaykoloanfirm@gmail.com

okamžité řešení půjčky pro každého

(katarzyna, 13. 9. 2020 2:36)

Nabízím vám jediný finanční půjčku od přímého investora od 50 000 do 50 000 000 Kč. Tato nabídka platí pro celou Českou republiku a pro všechny občany. Splatnost tohoto úvěru může být stanovena na 240 měsíců s možností předčasného splacení za jakoukoli cenu a bez zvýšení. Vezměte úvěr v plné výši a zaplatíte své prostředky do 24 hodin. Chcete-li půjčit, napište na adresu: katarzyna.kaykoloanfirm@gmail.com

Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč

(oberoj, 10. 9. 2020 14:58)

100 000 Kč půjčka - 5 000 000 Kč Ahoj, Jsem čestný soukromý věřitel nabízející rychlé půjčky do 24 hodin. Ano? Potřebuješ půjčku? Nabízím lehké osobní půjčky, půjčky komerční / komerční , studentské půjčky, půjčky na auta, leasing / financování vybavení, mostní půjčky, konsolidace dluhů, zrušení / správa dluhů, půjčky na bydlení a Vánoce, dluhopisy atd. Doba trvání mé půjčky je obecně minimální. 1 rok a maximálně 30 let pro všechny kategorie fyzických a právnických osob, podniky, malé a střední a velké podniky atd. Flexibilní, spolehlivé a pohodlné financování přímých půjček s nízkými úroková sazba 2% ročně. Platí však podmínky. Máte-li zájem o výše uvedené nabídky, dovolte mi, abych vám pomohl s mými důvěryhodná zkušenost prokázaná dnes! Kontaktujte mě e-mailem: obermajerjosef701@gmail.com or whatsapp +420723117429

Nabídka půjčky 50 000 až 60 000 000 Kč

(oberoj, 10. 9. 2020 14:58)

100 000 Kč půjčka - 5 000 000 Kč Ahoj, Jsem čestný soukromý věřitel nabízející rychlé půjčky do 24 hodin. Ano? Potřebuješ půjčku? Nabízím lehké osobní půjčky, půjčky komerční / komerční , studentské půjčky, půjčky na auta, leasing / financování vybavení, mostní půjčky, konsolidace dluhů, zrušení / správa dluhů, půjčky na bydlení a Vánoce, dluhopisy atd. Doba trvání mé půjčky je obecně minimální. 1 rok a maximálně 30 let pro všechny kategorie fyzických a právnických osob, podniky, malé a střední a velké podniky atd. Flexibilní, spolehlivé a pohodlné financování přímých půjček s nízkými úroková sazba 2% ročně. Platí však podmínky. Máte-li zájem o výše uvedené nabídky, dovolte mi, abych vám pomohl s mými důvěryhodná zkušenost prokázaná dnes! Kontaktujte mě e-mailem: obermajerjosef701@gmail.com or whatsapp +420723117429